Знання-це сила!


Щиро вітаємо на офіційному сайті

Кафедри теорії та історії держави і права

Юридичного факультету

Тернопільського національного економічного університету!!!

Кафедра теорії та історії держави і права є провідною кафедрою Юридичного факультету з підготовки фахівців-правників в частині загальнотеоретичної юриспруденції. Викладацький склад кафедри на високому науково-методичному рівні забезпечує викладання таких фундаментальних дисциплін, як “Теорія держави і права”, “Історія держави і права зарубіжних країн”, “Історія держави і права України” тощо.

На кафедрі налагоджена системна робота з підвищення кваліфікації викладацького складу через здобуття наукових ступенів і вчених звань, проходження стажування в провідних профільних ВНЗ України, наукове співробітництво, вивчення досвіду впровадження у навчальний процес освітніх новацій вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами і вченими.

Кафедра є флагманом наукової роботи на факультеті, розробляє профільну науково-дослідну тему. Наукові розробки викладачів (монографії, наукові статті, тези всеукраїнських і міжнародних конференцій) визнані в наукових колах та активно впроваджуються у навчальному процесі. Кафедра забезпечує підготовку магістрів та кандидатів юридичних наук.

Значну увагу колектив кафедри приділяє різним напрямам роботи зі студентами. Зокрема, в рамках діяльності студентських наукових гуртків та індивідуальної роботи з викладачами студенти можуть повною мірою реалізувати свої навчально-дослідницькі інтереси і здібності, опанувати сучасні методи наукових досліджень і практичної юридичної діяльності, налагодити контакти зі студентами та провідними вченими інших університетів, підвищити свій рівень знань, що забезпечує успішність навчального процесу і формування кваліфікованого сучасного фахівця. Не забуває колектив кафедри і про виховну роботу. Доброю традицією стала організація кафедральних круглих столів, екскурсії в музеї та історичні місця краю.

 

 

 

 

 

За додатковою інформацією звертатися

за телефонами 0352 253614

або за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 46а, Юридичний факультет ТНЕУ,  каб. 203, 204, 205